Petycja do samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie podjęcia odrębnej uchwały antysmogowej dla miasta Bydgoszczy

Petycja do samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie podjęcia odrębnej uchwały antysmogowej dla miasta Bydgoszczy

do Prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta Bydgoszczy, Zarządu oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podjęcia odrębnej uchwały antysmogowej dla Bydgoszczy

Petycja do władz samorządowych Bydgoszczy

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Radni,

My, grupa niżej podpisanych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, składamy w interesie publicznym następującą petycję:

Wnosimy o uchwalenie dla miasta Bydgoszczy odrębnej, bardziej restrykcyjnej niż dla całego obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, uchwały antysmogowej w zakresie wprowadzenia na jej obszarze ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Apelujemy o:

1. Wprowadzenie zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych i budynkach prowadzących działalność gospodarcza na terenie miasta Bydgoszczy od 01.01.2024 r., wszędzie tam, gdzie dochodzi  sieć ciepłownicza lub gazowa.

2. Wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń, niebędących głównym źródłem ogrzewania, w dniach, w których prognozowane stężenie średniodobowej normy zanieczyszczeń pyłu PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 ug/m3) od 01.09.2020 r. Taki akt prawa miejscowego obowiązuje już od tego roku w Poznaniu. Ponadto o takie same regulacje wnioskują mieszkańcy m.in. Warszawy i województwa pomorskiego.

3. Wystosowanie przez Radę Miasta Bydgoszczy postulatu do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla miasta Bydgoszczy i wprowadzenie powyższych zapisów.

4. Przyjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Bydgoszczy.

Ponadto domagamy się od władz miasta Bydgoszczy niezwłocznego przedstawienia planu likwidacji ponad 5 tys. pieców na paliwa stałe znajdujących się w zasobach miasta Bydgoszczy rozpisanego na lata 2020-2023. Te bezklasowe piece, zgodnie z zapisami obowiązującej już od 1 września 2019 r. tzw. uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego, nie mogą być używane od 01.01.2024 roku.

Dlaczego zakaz spalania węgla w Bydgoszczy?


1. Przyczyną smogu w Bydgoszczy są przede wszystkim piece na paliwa stałe, które stanowią ponad 60% wszystkich źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 i rakotwórczego benzo(a)pirenu. W Bydgoszczy znajduje się ponad 20 tysięcy pieców na paliwa stałe.


2. Wysokie przekroczenia norm jakości powietrza w Bydgoszczy. W 2018 roku Bydgoszcz była drugim miastem wojewódzkim, zaraz po Krakowie pod względem liczby dni z alarmującymi przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowy poziom pyłu PM 10 większy niż 80 µg/m3). W 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu w naszym mieście wynosiła ponad 80. Ponadto średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu wyniosło w 2018 roku 4,4 ng/m3 , czyli 440 % procent normy. W lutym 2018 stężenie tej substancji dochodziło nawet do 1770% normy.


3. Niekorzystne ukształtowanie terenu - Bydgoszcz znajduje się w tzw. niecce, gdzie zanieczyszczenie powietrza się kumuluje. Stąd skutki niskiej emisji mieszkańcy Bydgoszczy odczuwają intensywniej niż mieszkańcy pozostałych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego.


4. Duże zagęszczenie ludności – W Bydgoszczy, na stosunkowo niewielkim obszarze mieszka ponad 350 tysięcy osób, które narażone są na skutki zdrowotne smogu, co w konsekwencji doprowadza do narażenia na utratę zdrowia i życia ogromnej liczby mieszkańców.


5. Miasto Bydgoszcz posiada jedną z najbardziej rozbudowanych sieci ciepłowniczych w Polsce. Według Prezesa Bydgoskiego KPEC-u kilka tysięcy obiektów w mieście już teraz stoi w pobliżu linii ciepłowniczej i może być niezwłocznie podłączonych do sieci.


6. Duże możliwości finansowe miasta Bydgoszczy. W 2019 roku budżet inwestycyjny miasta Bydgoszczy wyniósł ponad 500 mln zł. Koszt likwidacji wszystkich pieców na paliwa stałe i wymiana ich na ekologiczne źródła ogrzewania został oszacowany na około 300 mln zł. Suma ta, rozłożona na 4 kolejne lata budżetowe jest w zakresie możliwości miasta.

Wzywamy Radę Miasta, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Sejmik Wojewódzki do podjęcia natychmiastowych, zakrojonych na szeroką skalę, działań na rzecz walki z niską emisją, wzorowanych na skutecznych działaniach antysmogowych prowadzonych w Krakowie, które byłyby odczuwalne dla mieszkańców już od nowego sezonu grzewczego. Za każdy dzień Państwa zwłoki w podejmowaniu decyzji w tej kwestii płacimy zdrowiem my i nasze dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic

1 289 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Działania w tym zakresie są niezbędne dla miasta Bydgoszcz....
Andrzej
dajcie nam żyć
mariusz
Najwyzszy czas aby kazdy swiadomie przyczynil sie do poprawy powietrza nawet jesli trzeba poniesc konsekfencje finansowe lub kupic nowy BIO-Kominek.
Janusz
Popiream
Daria
Czas najwyższy zakazać palenia w piecach!
Maciej