Głównym celem naszych akcji jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w celu zbiórki podpisów pod konkretnymi petycjami. Gromadzone i przetwarzane dane dotyczą jedynie osób, które dobrowolnie oddadzą swój głos, oraz nie wyrażają prośby o usunięcie z listy kontaktowej. Każdy kto podpisał petycje i został dodany do listy adresowej, w każdej chwili może z niej zrezygnować poprzez wysłanie maila z prośba na wskazany w polityce bezpieczeństwa adres.

Portal petycyjny chceoddychac.pl służy do wyrażenia swojej opinii na temat złej jakości powietrza w Polsce. W związku tym gromadzimy jedynie dane niewrażliwe, do których zaliczają się: imię, nazwisko, e-mail, oraz kod pocztowy. Kod pocztowy umożliwia lepszą analizę danych oraz pozwala na prowadzenie bardziej celowych kampanii np. na poziomie lokalnym. Po zakończeniu danej petycji jej treść wraz z podpisami będzie przesyłana do następujących odbiorców: sejmu, organów samorządowych, konkretnych polityków (w zależności od charakteru petycji).