Petycja do władz Chełmka

Petycja do władz Chełmka

do władz Chełmka

Petycja do władz Chełmka

Zwracamy się do Państwa z apelem o pilną interwencję w sprawie wyrębu lasów.

Wycinka jest przeprowadzana od zeszłego roku i wycięto już duże połacie lasu, znajdującego się na terenie Gminy Chełmek. Każdy spacerowicz i entuzjasta rowerowych wycieczek oraz relaksu na łonie przyrody ze zdumieniem dostrzega negatywne zmiany terenów leśnych, z przerażeniem obserwując trwającą od ubiegłego roku wycinkę, realizowaną w większości w formie rębni zupełnej. Nadleśnictwo argumentuje to odnawianiem drzewostanu, a tak naprawdę jest to wycinanie dużych obszarów leśnych, bez względu na wiek i różnorodność gatunkową poszczególnych drzew. Ich odtworzenie potrwa z pewnością długie lata, a obecne radykalne „gospodarowanie” zasobami leśnymi przyczyni się do pogorszenia stanu powietrza, które w Chełmku pozostawia wiele do życzenia.

Według informacji z Banku Danych o Lasach dotyczących Nadleśnictwa Chrzanów przewidziano wycinkę prawie wszystkich drzew na dużej części powierzchni w ramach rębni zupełnej.

Obszary leśne, zaznaczone na mapie obejmującej Gminę Chełmek, mają status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyjmowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla lasu na tym obszarze, a tymczasem nikt chyba nie ma złudzeń, że dążenie do maksymalizacji zysków jest nadrzędnym celem Nadleśnictwa Chrzanów, które nie uwzględnia walorów rekreacyjnych i ekologicznych otaczających nas lasów.

Mieszkańcy całej Gminy Chełmek traktują okoliczne lasy jako tereny rekreacyjne, po których z przyjemnością spacerują, a relaks na łonie natury i uprawianie sportu to główne sposoby spędzania wolnego czasu.

Uważamy, że tak drastyczne i szybkie prowadzenie wycinki jest wbrew humanitarnemu prawu do życia w czystym środowisku i przeczy zasadzie troski o zachowanie bioróżnorodności. Cierpią przy tym nie tylko ludzie, ale też zwierzęta.

Pozbawienie nas ogromnej części lasów pogorszy jakość powietrza, na które wpływ ma ruchliwa główna droga przebiegająca przez Chełmek oraz wzmożony ruch na drogach w Gorzowie oraz Bobrku. Brak lasu to brak bariery ochronnej dla hałasu i zanieczyszczeń z ruchliwych tras. W naszym regionie troska o jakość powietrza powinna być szczególnie istotna.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec bezrefleksyjnej polityki „urządzania lasów” w naszych okolicach, apelujemy o mniej inwazyjne zarządzanie zasobami leśnymi i wyeliminowanie rębni zupełnej na rzecz rębni „gniazdowej”, jeśli już nie można zaniechać prowadzonych wyrębów.

Zwracamy się do Państwa o pomoc oraz poparcie naszej inicjatywy i skierowanie petycji do Naczelnika Nadleśnictwa Chrzanów. Jesteśmy przekonani, że wspólne wysiłki zmierzające do ochrony naszego naturalnego środowiska przyniosą pozytywne efekty i pokażą, że prawa człowieka i obywatela są przestrzegane, a zapewnienie należytych warunków życia mieszkańcom Gminy Chełmek jest priorytetowym celem działań reprezentujących nas władz samorządowych, kierujących Gminą dla wspólnego dobra.

290 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram działania w 100%. Kocham czystą naturę a w lesie czuję się jak w domu.
Sabina
tak nie można postępować
Miś
Tak nie wolno postępować
Miś
Powyższy tekst jest wystarczającym komentarzem.
Marzanna
Proszę zastanówmy się czy potrzeba ten las wycinać.
Seweryn