Petycja

Petycja

do władz gminy Ciechocinek

Petycja w sprawie skutecznych działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Ciechocinku

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o potraktowanie problemu zanieczyszczenia powietrza w Ciechocinku priorytetowo i niezwłoczne zintensyfikowanie działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w uzdrowisku w możliwie najkrótszym czasie.

W naszym mieście w okresie grzewczym zauważamy notorycznie przekraczane normy stężeń pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Niestety nie informuje nas o tym stacja pomiarowa zamieszczona przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska, ponieważ jest ona usytuowana w najmniej reprezentatywnym miejscu – między tężniami. Poza tym nie podaje bieżących stężeń pyłów zawieszonych, gdyż informacje te są udostępniane w internecie z nawet miesięcznym opóźnieniem. Dane o aktualnym stanie jakości powietrza mamy dzięki kilku obywatelskim czujnikom, zainstalowanym przez osoby prywatne lub organizacje społeczne, jednak jest ich stanowczo za mało, przez co nie mamy informacji o zagrożeniu w wielu obszarach Ciechocinka. Tymczasem informowanie o bieżącej jakości powietrza stanowi główny czynnik budujący świadomość społeczną. Dzięki tej informacji mieszkańcy mogą dopasować swoją aktywność do jakości powietrza – zaniechać spacerów, nie otwierać okien, zakładać maseczki antysmogowe.

Według Polskiego Alarmu Smogowego w Polsce do wymiany pozostało jeszcze 3 mln „kopciuchów”. Jesteśmy już w ¼ okresu funkcjonowania programu Czyste Powietrze, a liczba wniosków o wymianę pieców obejmuje zaledwie 6% założonego przez rząd celu! Dlatego ważny jest aktywny udział samorządów w tym programie oraz wsparcie mieszkańców w procesie wnioskowym i realizacji dotacji. Gmina Ciechocinek może skorzystać z finansowania stanowisk ekodoradców, świadczących doradztwo dla mieszkańców gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej.

Minister Klimatu zapowiedział, że od stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup pieca węglowego z programu Czyste Powietrze. W tej chwili uchwała Rady Miasta Ciechocinek w sprawie otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy daje możliwość wymiany „kopciuchów” (piecy węglowych pozaklasowych) na nowocześniejsze piece węglowe. Jest to działanie krótkowzroczne, ponieważ jak widać trendem jest całkowite odejście od spalania paliw stałych, przez co narażające mieszkańców na straty finansowe.

Proponujemy podjęcie następujących działań:

1. POMOC MIESZKAŃCOM W WYMIANIE “KOPCIUCHA”: Popieramy utworzenie w gminie punktów obsługi programu “Czyste Powietrze”, w których mieszkaniec będzie mógł uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku na wymianę starego “kopciucha”. Jak pokazują doświadczenia, tam, gdzie gmina aktywnie zachęca i pomaga mieszkańcom, tam tempo likwidacji kopciuchów znacząco przyspiesza. Dlatego wnioskujemy o podpisanie przez gminę porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze oraz skorzystanie ze sfinansowania obsługi stanowisk ekodoradców w gminie.

2. NIE DLA DOTACJI DO WĘGLA – wnioskujemy o zmianę uchwały Rady Miasta Ciechocinek nr V/42/19 z dnia 04 marca 2019 r. „w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka“ w zakresie likwidacji dopłaty do kotłów przeznaczonych do spalania paliw stałych – węgla i drewna.

3. URUCHOMIENIE DODATKOWYCH STACJI POMIAROWYCH NA TERENIE CIECHOCINKA, mierzących poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu, w miejscach najbardziej zapylonych. Postulujemy zainstalowanie sieci czujników jakości powietrza, rozmieszczonych w granicach miasta, tak aby jak największy obszar podlegał pomiarom. Mierniki powinny zostać zainstalowane w miejscach reprezentatywnych dla danego obszaru. Docelowo postulujemy o zamontowanie tablic świetlnych skojarzonych z konkretnymi czujnikami, informujących o aktualnym stanie powietrza. Sugerujemy aby czujniki lokalizować również przy placówkach edukacyjnych i służby zdrowia.

4. INTENSYWNE KAMPANIE INFORMACYJNO - SPOŁECZNE na temat zagrożeń płynących z oddychania zanieczyszczonym powietrzem oraz możliwości skorzystania z dofinansowania wymiany kotłów - dotarcie do każdego mieszkańca. Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami. a) Przystąpienie do Edukacyjne Sieci Antysmogowej, w którym szkoły zostają wyposażone w mierniki służące do oznaczania jakości powietrza, a uzyskane dane udostępniane są przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.
b) Wykorzystanie urzędowej korespondencji z mieszkańcami - informowanie i edukowanie mieszkańców przy okazji np. korespondencji dotyczącej informacji podatkowej, deklaracji odpadowej (koszt prawie zerowy).
c) Współpraca: z podmiotami leczniczymi, organizacjami ekologicznymi oraz zrzeszającymi seniorów, Kościołem itp.
d) Informacje w lokalnych mediach: seria artykułów w Zdroju Ciechocińskim, Gazecie Ciechocińskiej, social media itp. oraz na bieżąco aktualizowana zakładka EKOLOGIA na stronie BIP urzędu.

77 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

.
Maja
.
Pawel
.
Barbara
.
Magdalena
Jako astmatyczka bardzo proszę o zmiany. Czasem naprawdę nie mogę tu oddychać.
Alicja