Chcemy przywrócenia nad osiedlem „Tysiąclecie

Chcemy przywrócenia nad osiedlem „Tysiąclecie" w Katowicach korytarza przewietrzania miasta

do Pana Marcina Krupy Prezydenta Miasta Katowice

Chcemy przywrócenia nad osiedlem „Tysiąclecie" w Katowicach korytarza przewietrzania miasta

Szanowny Panie Prezydencie,

Wnosimy o przywrócenie nad osiedlem „Tysiąclecie" w Katowicach korytarza przewietrzania miasta, czyli pasa wolnej przestrzeni i zieleni, który umożliwiłby wymianę powietrza w mieście. W tej sprawie popieramy działania podejmowane już przez Przewodniczącego, Zarząd i radnych Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia.

Jedyną szansą na poprawę tej dramatycznej sytuacji i podjęcie skutecznej walki ze smogiem to ponowne przeanalizowanie i przeprowadzenie zmian w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 44/2, 0018 Obręb Tysiąclecie zatwierdzonym przez Radę Miasta Katowice Uchwałą nr LXX 1244/10 z dnia 30.06.2010 r. pod kątem skali zabudowy i jej wysokości.

Dlaczego to jest ważne?

Na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach ciągle przybywa bloków. Liczne inwestycje doprowadzają do ekologicznej eksterminacji osiedla. Istniejący pas wolnej przestrzeni umożliwiający wymianę powietrza zostaje zabudowywany, a kolejna inwestycja spowoduje jego całkowitą utratę.

Planowana w centralnej części Osiedla między jego częścią tzw. Górną a tzw. Dolną przez prywatnego inwestora EPIONE inwestycja polegająca na budowie 6 budynków 17-kondygnacyjnych, 1 budynku 8-kondygnacyjnego i 2 budynków 6 -kondygnacyjnych, plus dodatkowo „małe" usługi w każdym z obiektów - każda o powierzchni do 420m2 oraz ponad 1000 miejsc parkingowych (nadziemnych i podziemnych) - całość na powierzchni zaledwie 2,87 ha. Tak ogromna skala inwestycji, w tak ważnym dla mieszkańców ekologicznym miejscu, to pogorszenie ich warunków życiowych.

Brak respektowania przez inwestora ustaleń wydanej tzw. Decyzji środowiskowej uchwalonej w sierpniu 2016 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ w zakresie ochrony dóbr kultury współczesnej tj. Osiedla Tysiąclecie w granicach określonych w Aneksie nr 4 /Katalog dóbr kultury współczesnej, poz. 11 Katowice Osiedle Tysiąclecie/ może doprowadzi do całkowitej degradacji największe katowickie osiedle.

Zgodnie z ww. uchwalonym Planem Województwa, Osiedle Tysiąclecie wchodzi w obszar ochrony krajobrazów kulturowych — jako wielkomiejska architektura nowoczesna przedstawiająca dużą wartość i stanowiąca kompleksowe założenie urbanistyczno -architektoniczne, które należy „chronić przed wszelkimi ingerencjami, które mogą naruszyć integralność dzieła architektonicznego czy urbanistycznego, a w konsekwencji prowadzić do jego degradacji czy destrukcji" (str. 20-22 ww. uchwalonego Planu oraz Aneks nr 4 do ww. Planu);

Takie działanie na pewno spowodowałoby budowę nowego systemu przyrodniczego, który sterowałby ruchami powietrza wewnątrz osiedla i nie wymuszałby jego napływu z zewnątrz.

Budowa nowej strefy zieleni, która miałaby niższą temperaturę niż strefa zabudowy, wywoła w ten sposób lokalne ruchy powietrza, które umożliwią jego wymianę, a odpowiednie ukształtowania pasów zieleni, regulacja wysokości zabudowy, ustawienie budynków do kierunków świata spowodują, że będzie możliwość naturalnego sterowania w ramach układu miejskiego ruchami powietrza, które mogą nie być wielkie, ale pozwolą stworzyć na osiedlu strefę mikroklimatu i być skutecznym narzędziem w walce ze smogiem.

Przygotowali: Przewodniczący i Zarząd Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedla Tysiąclecie

44 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram!
Marcin
Popieram utrzymywanie korytarzy powietrznych we wszystkich zwartych zabudowach, również w Katowicach.
Anna
Proszę o przywrócenie nad osiedlem „Tysiąclecie" w Katowicach korytarza przewietrzania miasta
Marcin
Panie prezydencie Krupa. Jeśli Pan pozwoli na tak dziką zabudowę w tak zagęszczonym osiedlu to mojego głosu w wyborach Pan nie dostanie. Przypominam co Epione wyprawiało z wycinką drzew na tym terenie. Niech epione zrobi audyt środowiskowy tej zabudowy. Mieszkaniec
Adam
Popieram! Tysiąclecie jest piękne, architektoniczne przemyślane i dobre do życia. Nie niszczmy go.
Grzegorz