Petycja

Petycja

do władz samorządowych Warszawy

Petycja o skuteczne działania antysmogowe w Warszawie

My, niżej podpisani, przyłączając się do postulatów inicjatywy antysmogowej Warszawa Bez Smogu, apelujemy o:

1. Podjęcie przez Urząd Miasta i podległe mu oddziały natychmiastowych działań zmierzających do przyspieszenia wymiany „kopciuchów” na terenie m.st. Warszawy.

Według szacunków Urzędu Miasta na terenie Warszawy znajduje się jeszcze ok. 15 tysięcy pozaklasowych kotłów na węgiel. Dotychczasowe działania zmierzające do ich wymiany są niewystarczające. W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. złożono ok. 1000 wniosków o wymianę. Uchwała antysmogowa dla woj. mazowieckiego zobowiązuje mieszkańców województwa do wymiany „kopciuchów” do końca 2022 r. Po 1 stycznia 2023 r. takie urządzenia grzewcze staną się nielegalne. Warszawa wciąż nie przykłada wystarczającej wagi tego problemu.

Urząd miasta powinien doprowadzić do likwidacji co najmniej 10 tysięcy kotłów w 2021 r. i 5 tysięcy w roku 2022. Konieczne jest zwiększenie budżetu na obsługę programu dopłat do wymiany kotłów (nowe etaty) oraz utworzenie systemu premiującego urzędników lub podwykonawców za przetworzenie określonej liczby wniosków. Dodatkowo niezbędne jest skierowanie szerokiej kampanii informacyjnej skoncentrowanej wyłącznie do właścicieli „kopciuchów” pokazującej zalety systemu dopłat i obowiązki prawne (uchwała antysmogowa).

2. Jak najszybsze podjęcie  przez Sejmik Wojewódzki uchwały zakazującej spalania węgla w gospodarstwach domowych na terenie Warszawy w trzecim kwartale 2023.

O taką uchwałę zgodnie z deklaracją prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w lutym 2020 r. zabiega miasto. Jak najszybsze podjęcie uchwały wprowadzającej wejście w życie zakazu spalania węgla przyspieszy proces wymiany pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno.

1 756 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Przylaczm sie do powyższej prosby oraz prosze o wprowdzenie zakazu bydowy kominkow w miszkaniach.
Hanna
No soup for you
Arkadiy
Koniec z kopceniem!
Michał
Rejon Bialowiejskiej jest niestety przykladem bezwładności miasta. Kraków wskazal droge do szybkiej poprawy powietrza, wystarczy to skopiowac.
Cezary
Popieram całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi oraz wprowadzenie surowych kar dla osób łamiących prawo, zatruwających powietrze.
Piotr