Petycja o pilne podjęcie skutecznych działań związanych z poprawą jakości powietrza w Krzeszowicach

Petycja o pilne podjęcie skutecznych działań związanych z poprawą jakości powietrza w Krzeszowicach

do władz gminy Krzeszowice

Petycja o pilne podjęcie skutecznych działań związanych z poprawą jakości powietrza w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowni Radni,

My, Mieszkańcy Miasta i Gminy Krzeszowice, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań związanych z poprawą jakości powietrza. Katastrofalny stan powietrza ma destrukcyjny wpływ na zdrowie mieszkańców, co w połączeniu z niską świadomością zagrożenia stanowi jeden
z najważniejszych problemów przed jakim stoją Władze naszej Gminy.

Zdając sobie sprawę z tego, że część działań służących eliminacji problemu leży w gestii regionu czy władz krajowych, apelujemy o pilne podjęcie działań w niżej wymienionych obszarach na poziomie lokalnym:

1. Opracowanie rzetelnej i kompleksowej inwentaryzacji rodzajów źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Krzeszowice.

2. Opracowanie Gminnego Planu Walki ze Smogiem zgodnego z Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski. Podkreślamy, że żaden z aktualnych gminnych dokumentów nie określa sposobu realizacji zamierzeń Programu Ochrony Powietrza.

3. Powołanie w Urzędzie Miasta i Gminy pełnomocnika ds. jakości powietrza oraz utworzenie zespołu do spraw poprawy jakości powietrza złożonego z przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji społecznych działających na rzecz rozwiązania problemu na terenie Gminy.

4. Apelujemy o wzmocnienie działań w zakresie informacji na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy:

a) Pozyskanie stacji monitoringu jakości powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska od kolejnego sezonu grzewczego 2019-2020 r.

b) Określenie jednolitych wytycznych dla dyrekcji placówek oświatowych oraz instytucji organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu.

5. Podjęcie intensywnych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, w szczególności dotyczących problematyki szkodliwości smogu, wprowadzonej Uchwały Antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski.

6. Stworzenie efektywnego systemu dopłat do wymiany starych kotłów, tzw. „kopciuchów”. Programy gminne powinny zapewnić szczególne wsparcie osobom najuboższym w zakresie finansowania wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, jak i ponoszenia późniejszych kosztów eksploatacji, wzorem uchwały Rady Miasta Krakowa.

7. Wprowadzenie systemu regularnych kontroli przeciwdziałających paleniu śmieci i substancji niebezpiecznych (włączając pobieranie próbek popiołu do analizy). Postulujemy stworzenie skutecznego patrolu ekologicznego mającego możliwość kontroli jakości paliw stałych używanych obecnie w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Krzeszowice.

Krzeszowicki Alarm Smogowy, jako inicjator powyższej petycji, deklaruje wolę współpracy i pomoc we wdrażaniu powyższych postulatów.

 

349 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Chcę mieć czyste powietrze
Sylwia
oby pomogło
Roman
Prosimy o szybką reakcję
Piotr
Popieram
Michał
Nie dostaliśmy dotacji na wymianę kotła mimo wszystkich spełnionych warunków . Dostaliśmy ustnie odmowę i żadnej odpowiedzi z gminy dlaczego . Uważam ze dotacje powinny być bardziej klarowne
Agata