Petycja do Sejmiku Województwa Łódzkiego

Petycja do Sejmiku Województwa Łódzkiego

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Radni Sejmiku województwa łódzkiego

Petycja do Sejmiku Województwa Łódzkiego

W dniu 25 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tak zwanej uchwały antysmogowej.

 Zaproponowane w projekcie uchwały terminy wejścia w życie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji i instalacji pieców, kotłów oraz kominków są zbyt odległe i daleko niewystarczające. Uchwała o wiele lat odwleka wejście w życie regulacji, a jej przyjęcie w takiej formie spowoduje jedynie, że powstanie wrażenie podjęcia walki ze smogiem, podczas gdy nic się nie zmieni.

My niżej podpisani domagamy się zmiany terminu wejścia w życie ograniczeń dotyczących możliwości użytkowania kotłów złej jakości oraz najgorszych paliw stałych – węgla brunatnego, mułu węglowego i flotokoncentratów. Ich spalanie powoduje bardzo wysoką emisję szkodliwych zanieczyszczeń i zagraża zdrowiu mieszkańców województwa łódzkiego.

 Od 1 lipca tego roku w województwie małopolskim obowiązuje uchwała „antysmogowa”. W województwie śląskim taka uchwała zacznie obowiązywać już 1 września 2017 r. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zakłada wejście uchwały w życie 1 listopada 2017 roku. W tych trzech województwach zakaz stosowania niskiej jakości paliw oraz zakaz instalowania pieców bezklasowych będzie obowiązywał najdalej od jesieni tego roku.

 Zarząd Województwa Łódzkiego, w/w projektem uchwały, chce czekać z działaniem kolejny rok.  A wymianę kotłów odwlec nawet o 10 lat.

 Tymczasem wśród 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem pod względem pyłu zawieszonego PM2.5, aż 5 znajduje się w województwie łódzkim. Są to: Opoczno (6. miejsce), Zduńska Wola, Brzeziny, Tomaszów Mazowiecki i Rawa Mazowiecka.

 W naszym regionie od wielu lat obserwujemy przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały “realizacja działań naprawczych określonych w kolejnych programach ochrony powietrza nie wpłynęła znacząco na poprawę jakości powietrza w zakresie stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu”. W regionie łódzkim stężenia benzo(a)pirenu przekraczają kilkunastokrotnie bezpieczne normy. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, od czerwca 2016 r. do maja 2017 r., stężenia benzo(a)pirenu wyniosły:

  • Opoczno - 18,3 ng/m3;

  • Tomaszów Mazowiecki -14,2 ng/m3;

  • Brzeziny - 12,2 ng/m3;

  • Zduńska Wola - 10,2 ng/m3;

  • Łódź, ul. Rudzka - 8,6 ng/m3;

  • Łowicz - 7,2 ng/m3;

  • Łódź, ul. Legionów - 6,2 ng/m3

 Oznacza to nawet kilkunastokrotne przekroczenie normy, która wynosi 1 ng/m3 i wyznacza poziom, który można uznać za bezpieczny dla zdrowia.

W Uniejowie, jedynym uzdrowisku znajdującym się na terenie naszego województwa, stężenie benzo(a)pirenu w okresie od stycznia do maja tego roku wyniosło 10 ng/m3.

W styczniu tego roku mieszkańcy Łodzi tylko przez 8 dni mogli oddychać powietrzem, w którym stężenie pyłu PM10 nie przekraczało dopuszczalnych norm (stacja WIOŚ w Łodzi, przy ulicy Legionów). Stacja zlokalizowana w Łodzi przy ul. Rudzkiej, 9 stycznia tego roku, wykazała najwyższe stężenie średniodobowe pyłu PM10 - 339 µg/m3 i znalazła się wśród 25 stacji w całej Polsce z najwyższym stężeniem w styczniu (110 µg/m3 - średnia miesięczna). Takich miejsc z podobną zabudową i bez stacji monitorujących zanieczyszczenie powietrza jest więcej.

Ocenia się, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera od 40 do 50 tysięcy osób rocznie. W samej Łodzi z powodu narażenia na pył zawieszony PM2.5 umiera przedwcześnie  w ciągu roku średnio 960 osób. Wyniki licznych badań naukowych wskazują jednoznacznie, że spalanie paliw niskiej jakości w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych małej mocy jest główną przyczyną obserwowanych przekroczeń stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu i szeregu innych związków zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Narażenie na obecny w powietrzu pył zawieszony wiąże się m.in. z wyższym ryzykiem występowania nadciśnienia, niewydolności serca, miażdżycy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, udaru mózgu, ze zwiększonym ryzykiem obumarcia płodu, zmianami anatomicznymi w mózgu, a także mniejszym ilorazem inteligencji u dzieci. Związek między nawet krótkotrwałą ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza nasila objawy alergii i astmy.

 Wysokie stężenia pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu nie pozostają obojętne dla mieszkańców województwa łódzkiego.

 Z zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mieszkańcy naszego województwa żyją najkrócej w Polsce. W naszym regionie dochodzi do większej liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia, niż wynosi średnia dla kraju. To właśnie w województwie łódzkim notuje się najwyższą umieralność okołoporodową noworodków. To powinno stanowić wystarczające argumenty do podjęcia zdecydowanych i szybkich działań w celu poprawy jakości powietrza.

Zgodnie z projektem uchwały jeszcze przez ponad dwa lata będzie można instalować piece, które nie posiadają żadnych certyfikatów, a ich emisyjność jest większa niż 400 mg/m3. Jest to działanie nieefektywne i niebezpieczne dla naszego zdrowia. W trosce o życie i zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego nie można pozwolić na tak odległe terminy proponowane w Uchwale. Konieczne są szybkie i skuteczne działania ograniczające emisję pyłów.

 Dlatego postulujemy, aby jeszcze w 2017 roku został wprowadzony zakaz instalowania pieców niespełniających żadnych norm emisyjności oraz zakaz dotyczący stosowania paliw niskiej jakości. W terminie do 2022 r., naszym zdaniem, powinny być wymienione piece, które nie spełniają wymagań odnoszących się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonej dla klasy 3 lub 4. Natomiast kotły, które spełniają wymagania dla klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012 mogłyby być użytkowane do 2025 r. Od 2025 r. powinien obowiązywać zakaz eksploatacji kotłów klasy 5, które nie spełniają norm ekoprojektu.

 

 

  

476 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram ten projekt.
Aleksandra
Popieram inicjatywę. Należy zdecydowanie walczyć o czystsze powietrze, jeśli nie dla nas to chociaż dla naszych dzieci.
Rafał
Wieczorami strach otworzyć okno, bo smród jest jakby pożar był w okolicy. Już od godziny 16 nie powinno się wychodzić z domu wg aplikacji. A co będzie jak zacznie się sezon grzewczy ?
Agata
Zakazałbym również używania przez służby oczyszczające miasto z liści (Zieleń Miejska?) spalinowych odkurzaczy do liści. Nóż się w kieszeni otwiera kiedy widzi się pracowników zdmuchujących pojedyncze liście i jednocześnie hałasujących i smrodzących tym sprzętem na pół osiedla. Efektywniejsza byłaby zwykła miotła. Oprócz tego konieczna jest kontrola emisji jeśli chodzi o samochody, ponieważ coraz więcej widzi się (i czuje) na ulicach pojazdów nie spełniających żadnych norm, często sprowadzanych zza granicy (na obcych numerach).
Michał
Popieram każde możliwe działania, które mają na celu poprawę czystości powietrza. Problem jednak w tym, że taka uchwała nic nie zmieni jeżeli za nią nie pójdą zdecydowane działania edukacyjne, kontrolne (w tym karanie) oraz pomoc osobom biednym, których nie stać na dobrej jakości opał i odpowiedni piec.
Marcin