Apel

Apel

o powstanie ambitnej strefy czystego transportu (SCT) w Warszawie

Poprzyj powstanie ambitnej strefy czystego transportu (SCT) w Warszawie!

Apelujemy o wprowadzenie ambitnej strefy czystego transportu (SCT) w Warszawie, przy jednoczesnym inwestowaniu w rozwój transportu publicznego oraz błękitno-zieloną infrastrukturę miejską. Chcemy poprawy jakości powietrza w naszym mieście!

Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Jest to stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie mieszkańców. W Europie funkcjonuje ich już ponad 320 i ciągle powstają nowe. Najwyższa pora, aby to sprawdzone narzędzie walki z zanieczyszczeniem powietrza zaczęto wdrażać także w polskich miastach, które póki co przodują w niechlubnych rankingach smogowych Europy.  

Istnieje wystarczająco dużo dowodów na to, że smog transportowy, zwłaszcza ze starych diesli, ma natychmiastowe negatywne skutki zdrowotne, szczególnie dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i osób z chorobami przewlekłymi. Samochody emitują m.in. szkodliwe tlenki azotu (NOx) oraz pyły (PM), które powodują np. kaszel, trudności z oddychaniem czy zadyszkę; zwiększają też zagrożenie infekcjami i zaostrzają objawy chorób alergicznych. Raport NIK z 2020 r. podaje, że z zanieczyszczeń transportowych pochodzi aż ok. 75 proc. tlenków azotu (NOx) w Warszawie.

Według projektu przedstawionego przez Warszawę, który jest obecnie poddany konsultacjom społecznym, SCT ma funkcjonować od lipca 2024 r. i obejmie tylko znaczną część Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Nie obejmie ona natomiast dzielnic takich jak np. Wawer, Włochy, Wilanów czy Białołęka, których mieszkańcy i mieszkanki oprócz smogu transportowego przez większość dni w roku narażeni są także na smog pochodzący z ogrzewania budynków paliwami stałymi. W pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do SCT dotyczyłoby starych pojazdów benzynowych niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4 (starszych niż 18 lat). Jako mieszkanki i mieszkańcy Warszawy domagamy się wprowadzenie bardziej ambitnej strefy czystego transportu na terenie całego miasta. To gwarancja lepszej przyszłości dla naszych dzieci oraz wyraźna poprawa jakości życia w mieście.

Zapraszamy wszystkie Osoby i organizacje, które podzielają naszą troskę o zdrowie mieszkańców, o wspólne zaapelowanie o ambitną strefę czystego transportu i wzmożenie działań w kierunku czystego transportu miejskiego.

Nasze postulaty:
1. Wprowadzenie strefy czystego transportu (SCT) najszybciej jak to możliwe (od lipca 2024) w celu pilnej eliminacji czynników upośledzających rozwój dzieci oraz zagrażających zdrowiu osób najstarszych i przewlekle chorych.
2. Objęcie strefą czystego transportu całej Warszawy, wzorem Krakowa, co przyniesie korzyści zdrowotne wszystkim mieszkańcom stolicy oraz ułatwi kontrolę przestrzegania regulacji.
3. Wprowadzanie strefy czystego transportu w parze z dalszym rozwojem transportu publicznego, rozumianego jako poprawa jego dostępności, niezawodności i jakości oraz tworzenie hubów współdzielonej mobilności na obszarach, gdzie rozwój transportu publicznego nie będzie możliwy w krótkim czasie.
4. Poprawę jakości i bezpieczeństwa infrastruktury pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami, niekiedy kosztem infrastruktury transportu indywidualnego.
5. Upowszechnienie programu Szkolne Ulice, polegającego na ograniczeniu ruchu samochodowego wokół placówek edukacyjnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych wraz z inwestycjami w błękitno-zieloną infrastrukturę i zieleń miejską, która jest naszym sprzymierzeńcem zarówno w walce ze smogiem, jak i zmianami klimatu.

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu strefy czystego transportu w Warszawie należeć będzie do Rady Miasta, ale to od zaangażowania nas wszystkich – mieszkańców i mieszkanek Warszawy - zależeć będzie kształt ostatecznej propozycji zaproponowanej przez Ratusz.

Konsultacje społeczne nt. warszawskiej strefy trwają do 25 kwietnia 2023 r. 

Posłuchaj głosu rodziców w sprawie SCT w Warszawie: Polscy rodzice chcą strefy czystego transportu - YouTube

 

 

208 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Człowiek, a nie samochód, jest najważnieszy!
Sławomir
Powietrze musi być czyste.
Michał
Podpisuję się pod wszystkimi postulatami powyżej.
Michal
Popieram! Razem mamy szansę zmienić rzeczywistość. Tak dla czystego powietrza.
Aleksandra
W pełni popieram, potrzeba ambitnych celów!
Łukasz