Stop „śmieciuchom” w Małopolsce!

Stop „śmieciuchom” w Małopolsce!

konsultacje społeczne w Małopolsce

Stop „śmieciuchom” w Małopolsce!

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec odkładania wejścia w życie uchwały antysmogowej w Małopolsce. Przedłużanie możliwości użytkowania tzw. „kopciuchów”, czyli pozaklasowych, nieefektywnych kotłów, które emitują bardzo duże ilości zanieczyszczeń, to przede wszystkim ułatwienie patologii jaką jest spalanie odpadów. 

Proponowane zmiany nie rozwiązują obecnych problemów z wysokimi cenami węgla i jego ograniczoną dostępnością. Wręcz przeciwnie – pogłębiają je.  Ogrzewanie za pomocą „kopciuchów” lub “śmieciuchów” stanowi obecnie jeden z najdroższych sposobów ogrzewania. Tego typu kotły są nieefektywne i zużywają znacznie więcej opału niż urządzenia nowoczesne. Odroczenie wejścia w życie uchwały antysmogowej w żaden sposób nie pomoże więc Małopolanom w poradzeniu sobie z kryzysem energetycznym

Pozostawienie „śmieciuchów” w użytkowaniu to przede wszystkim pozostawienie możliwości bezkarnego spalania odpadów. Spalanie śmieci to zatruwanie powietrza silnie toksycznymi substancjami. Nie ma na to naszej zgody – spalanie śmieci nie stanowi akceptowalnego rozwiązania problemu kryzysu energetycznego! 

Małopolska to jeden z regionów o najbrudniejszym powietrzu w całej Unii Europejskiej. Z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie przedwcześnie traci życie około 4000 mieszkańców Małopolski. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są właśnie „śmieciuchy”. Na zakaz ich użytkowania mieszkańcy Małopolski czekali aż 6 lat, a osoby wykorzystujące tego typu kotły, mogły skorzystać z licznych dotacji na zainstalowanie nowego źródła ciepła, w tym nowoczesnych kotłów na węgiel, drewno czy pellet. Obecnie uchwała nie zakazuje używania węgla i drewna. Wymaga jedynie, by spalać je w efektywnych, niskoemisyjnych urządzeniach.

Nieskuteczna polityka władz publicznych, które od pewnego czasu zamiast wspierać, lekceważyły konieczność ograniczania zależności małopolskich gospodarstw domowych od importowanych paliw kopalnych, doprowadziła do sytuacji, w której mieszkańcy Małopolski mają wybór pomiędzy bardzo drogim węglem lub śmieciami w mało efektywnych kotłach.

Odkładanie w czasie wejścia w życie małopolskiej uchwały antysmogowej jest działaniem nieuczciwym i niesprawiedliwym wobec setek tysięcy mieszkańców, którzy ogrzewają swoje domy w sposób niezanieczyszczający powietrza, setek tysięcy mieszkańców, którzy zrezygnowali z „kopciuchów” i dostosowali się do wymogów uchwały antysmogowej, wreszcie setek tysięcy mieszkańców, którzy liczyli na to, że z dniem 1.1.2023 problem kopcących kominów w okolicy zostanie rozwiązany.

Biorąc pod uwagę, że proponowane zmiany w uchwale antysmogowej nie pomogą mieszkańcom w ciężkiej sytuacji związanej z wysokimi cenami paliw stałych (węgla, pelletu, drewna) i będą miały negatywny wpływ na jakość powietrza w regionie domagamy się odstąpienia od projektowanych zmian. Władze wojewódzkie powinny aktywnie wspierać małopolskie rodziny w poprawie efektywności energetycznej domów, gdyż stanowi to jedyny skuteczny sposób ochrony przed rosnącymi cenami energii.

1 492 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram wszystkie postulaty! Kryzys energetyczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla odstąpienia od zmian koniecznych od bardzo dawna i ciągle odsuwanych w czasie! Nie ma zgody na cofnięcie stanu powietrza do stanu sprzed kilku lat tylko dlatego, że władze są nieskutecznie i nie mają żadnych innych pomysłów na rozwiązanie tego problemu!
Przemysław
Chcę oddychać czystym powietrzem
Pawel
Tak jak zabrakło rozsądnej strategii w sprawie pandemii, gdzie tysiące ludzi zmarło za wcześnie, tak samo dzieje się w sprawie polityki energetycznej. Byle osiągnąć zyski polityczne, a kolejne tysiące niech umiera. Problem jest taki, że to możemy być my, nasze mamy o ojcowie.
Tomasz
stop Smog
Sławomir
Uchwala antysmogowa powinna wejść w zycie jak najszybciej, stanowczo nie popieram odkładania i wydłużania terminow opieszałych gmin
Maciej