Petycja w sprawie rozwoju komunikacji miejskiej w Krakowie

Petycja w sprawie rozwoju komunikacji miejskiej w Krakowie

do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Petycja w sprawie rozwoju komunikacji miejskiej w Krakowie

 
Do:
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
 
Miasta, w których dobrze się żyje, to na ogół także miasta, w których dobrze się oddycha. 
Jest tak dlatego, że dbałość o jakość życia w mieście oznacza dbałość o jakość powietrza. A nieodłącznym elementem dobrego życia jest sprawna komunikacja publiczna, rozwijanie zrównoważonego transportu, docenianie potrzeb pieszych oraz dbałość o tereny zielone. 
W Krakowie transport odpowiada za około 17 proc. wiszących w powietrzu pyłów i ponad 75 proc. znajdującego się w nim dwutlenku azotu (dane z Programu ochrony powietrza z 2017 roku). Jeżeli chcemy, by powietrze w naszym mieście było czyste, musimy działać wielotorowo. Przede wszystkim musimy zlikwidować emisję z domowych pieców, kotłów i kominków. Ale równolegle ograniczać emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. Powinniśmy zatem rozwijać transport zbiorowy oraz wspierać wszystkie alternatywne wobec samochodu formy przemieszczanie się po mieście. A także wdrażać rozwiązania, które ograniczą codzienny napływ do miasta tysięcy samochodów i busów.
Dlatego apelujemy o:
 
1. Uznanie rozwoju komunikacji miejskiej w Krakowie za zadanie o najwyższym priorytecie i danie jej pierwszeństwa przy podziale środków przeznaczonych na rozwój transportu. Obecnie taki priorytet mają inwestycje drogowe takie jak Trasa Łagiewnicka, której koszt znacząco przekroczy miliard złotych. Skierowanie tych pieniędzy na rozwój komunikacji miejskiej, umożliwiłoby rozwój sieci tramwajowej i przyniosło by o wiele lepsze efekty dla poprawy jakości powietrza niż budowa jednego tylko odcinka drogi. Apelujemy więc o zmianę priorytetów w wydatkach transportowych.
 
2. Skupienie się na jak najlepszym wykorzystaniu planowanej sieci Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, która daje szansę na skokową poprawę tego, jak podróżuje się po Krakowie. Daje też możliwość ograniczenia liczby samochodów oraz busów, które każdego dnia wjeżdżają do miasta. Jednak by tak się stało, Kolej Aglomeracyjna musi stać się elementem całego systemu zrównoważonego transportu i już dziś musimy przewidzieć, jak będą ją uzupełniać tramwaje, autobusy, rowery, rower miejski, wypożyczalnie samochodów oraz parkingi Park & Ride. Apelujemy, by nie zmarnować szansy.
 
3. Przyspieszenie rozwoju transportu rowerowego. Apelujemy o przeznaczenie większych środków na ten cel. W referendum w 2014 roku ponad 85 proc. głosujących krakowian opowiedziało się za przeznaczeniem większej ilości pieniędzy na rozwój sieci ścieżek rowerowych. Wciąż jednak na wielu trasach w mieście, nawet w jego centrum, poruszanie się rowerem jest niebezpieczne, co zniechęca wiele osób, do korzystania z tej, najtańszej i najzdrowszej, formy poruszania się po Krakowie. Apelujemy, by zmianę tego stanu rzeczy uznać za priorytet. Warto, bo każdy kierowca, który przesiądzie się na rower, oznacza jeden samochód mniej na ulicach.
 
Apelujemy dziś nie bez powodu. Powodem jest to, że pierwszym krokiem do wprowadzenia powyższych zmian oraz sygnałem nowych priorytetów miejskiej polityki, może być przeprowadzenie proponowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zmian w organizacji ruchu w centrum miasta. Zmiany te nie tylko dają priorytet komunikacji miejskiej, ale pozwolą też na odzyskanie dużej części centrum miasta dla pieszych oraz mieszkańców Starego Miasta, które obecnie jest każdego dnia miejscem docelowym dla tysięcy samochodów.
Dlatego apelujemy o ich wprowadzenie.
I o to, by za nimi poszły kolejne, których efektem będzie zrównoważony transport.
 
 
Krakowski Alarm Smogowy

3 140 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram
TOMASZ
Są takie miejsca co nie opłaca się jeździć komunikacją miejską, gdyż jedzie co godzinę, lub nie tam gdzie trzeba a to nie wystarczy ;/ (oczywiście nie mówię o centrum KRK)
Arkadiusz
Popieram w szczególności strefę czystego transportu oby ona trwała zawsze choć przydałoby się więcej kontroli w soboty i niedziele
Anna
Bezwzględnie konieczna jest rozbudowa sieci transportu miejskiego również dla aglomeracji.
Aleksandra
Koniec z samochodami, czas na komunikacje miejska!
Jakub