Petycja do Rady m.st. Warszawy

Petycja do Rady m.st. Warszawy

o wymianę warszawskich komunalnych kopciuchów

Petycja do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o przyznanie środków na wymianę komunalnych kopciuchów

11 listopada 2017 r. weszła w życie Uchwała Antysmogowa dla woj. mazowieckiego. Zgodnie z jej zapisami do 31 grudnia 2022 na Mazowszu należy zlikwidować „kopciuchy” - kotły nie spełniające żadnych norm emisyjnych. Warszawa Bez Smogu i Warszawski Alarm Smogowy oczekują od Urzędu Miasta st. Warszawy rozpoczęcia jak najszybszych realnych działań antysmogowych - likwidacji „kopciuchów” będących własnością miasta.

Obecnie trwają prace nad budżetem dla Warszawy na rok 2018. Apelujemy w związku z tym o przyznanie środków finansowych celowych dla wszystkich dzielnic miasta na wymianę kotłów pozaklasowych (w tym niedawno montowanych) na niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach komunalnych, których nie można podłączyć do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Bez tych pieniędzy nie można mówić o szybkim zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.

Na terenie Warszawy w budynkach w budynkach będących w zarządzie Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami istnieje co najmniej 1700 „kopciuchów”. W najgorszej sytuacji znajdują się dzielnice prawobrzeżnej Warszawy. Najwyższy odsetek miejskich kopciuchów (41%) znajduje się w dzielnicy Wawer – to aż 697 kotłów.

Zapisane w budżecie miasta środki na wymianę „kopciuchów” w krótkim czasie mogłyby poprawić jakość powietrza we wszystkich dzielnicach Warszawy. Na przykładzie dzielnicy Wawer wiemy, że wymiana kopciuchów w 264 lokalach kosztowałaby zaledwie 1 807 000 zł (zgodnie z analizą przygotowaną przez ZGN Wawer). Ta kwota i zaplanowane przez Urząd Miasta podłączanie budynków komunalnych do sieci gazowej sprawiłyby, że wyeliminowane zostanie aż 65% wszystkich miejskich kopciuchów w tej dzielnicy.

W miejscach, gdzie niska emisja z lokali komunalnych jest szczególnie uciążliwa wymiana kopciuchów powinna być realizowana bez względu na to czy lokal będzie przeznaczony do wykwaterowania w perspektywie kilku najbliższych lat. Zdrowie lokatorów oraz mieszkańców dzielnic i godne warunki życia lokatorów powinny mieć najwyższy priorytet.

Uważamy, że miasto nie powinno rozkładać rozwiązania problemu smogu na 5 kolejnych lat tylko w maksymalnym stopniu zintensyfikować wymianę kotłów już w 2018 r. tym bardziej, że inne działania antysmogowe są przez miasto podejmowane. Urząd Miasta informuje, że zaczyna walkę o czyste powietrze przeprowadzając termomodernizacje budynków miejskich oraz deklaruje 22 mln zł na różne zadania związane z ochroną powietrza. Zakupiło również oczyszczacze powietrza do 117 miejskich przedszkoli. To działania godne pochwały.

Uważamy, że do tych działań powinna dołączyć wymiana komunalnych kopciuchów, która powinna stać się priorytetem miasta w walce o czyste powietrze. 

Warszawa Bez Smogu
Warszawski Alarm Smogowy

1 810 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Petycja do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o przyznanie środków na wymianę komunalnych kopciuchów
Lilianna
DOŚĆ
Krzysztof
Czas skończyć z niszczeniem zdrowia ludzi, przede wszystkim dzieci.
Emilia
Chę móc wychodzić w zimę z dzieckiem na spacer bez ciągłych obaw i wyrzutow sumienia.
Zuzanna
Chcę oddychać w Śródmieściu, a nie dusić się!
Andrzej