Petycja do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Petycja do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Petycja do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w Wielkopolsce. W sezonie grzewczym zanieczyszczenie powietrza regularnie i wielokrotnie przekracza dopuszczalne wartości, co zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Badania naukowe pokazują, że zanieczyszczenia, którymi oddychamy w (m.in. pyły zawieszone, benzo(a)piren) wywołują zaostrzenia astmy i inne choroby górnych dróg oddechowych, zwiększają ryzyko zawału serca oraz nowotworów. Badania prowadzone przez polskich lekarzy wykazały zwiększone ryzyko zdrowotne dla płodu i rozwoju dzieci – są bardziej podatne na choroby niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest palenie węglem (niejednokrotnie również śmieciami) w piecach domowych. Uważamy, że w XXI wieku samorząd powinien zapewnić Wielkopolanom system ogrzewania bezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców. Rozdział II, Art.68., punkt 4 Konstytucji wyraźnie mówi, iż „władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.” W Wielkopolsce dotychczasowe działania są niewystarczające.

Z tego powodu zwracamy się do władz samorządowych z apelem o wprowadzenie w Wielkopolsce uchwały antysmogowej wypracowanej przez zespół ekspertów (https://www.umww.pl/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowania-projektow-uchwal-sejmiku-w-sprawie-wprowadzenia-ograniczen-lub-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepuje-spalanie-paliw). Należy jednocześnie zapewnić dofinansowanie do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany pieców węglowych na piece gazowe czy inne źródła ciepła nie powodujące niskiej emisji. Bez wprowadzenia uchwały antysmogowej przywrócenie jakości powietrza do poziomów bezpiecznych dla naszego zdrowia i życia nie jest możliwe. Uważamy także, że powinien powstać projekt dopłat dla ludzi najuboższych, których nie będzie stać na poniesienie zwiększonych kosztów ogrzewania.

Domagamy się również zwiększenia skuteczności działań straży gminnych w zwalczaniu palenia śmieci. Konsekwencją palenia śmieci muszą być wysokie i nieuchronne kary, które zniechęcą tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Wielkopolski. Stosowane obecnie przez Straże Gminne procedury kontroli są mało skuteczne, dlatego niezbędna jest ich modyfikacja.

Należy zaznaczyć, że zła jakość powietrza ma również wymiar finansowy. Generuje dodatkowe koszty opieki zdrowotnej. Może także znacząco obniżyć atrakcyjność Wielkopolski wśród turystów i inwestorów. Oczekujemy niezwłocznego podjęcia działań, które, w perspektywie kilkuletniej, doprowadzą jakość powietrza w Wielkopolsce do poziomów bezpiecznych dla naszego zdrowia i życia.

 

 

1 405 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Nie może być społecznego przyzwolenia na niszczenie zdrowia drugiego człowieka zwłaszcza dzieci.
Elżbieta
Oddychanie zdrowym powietrzem to nasze prawo
Monika
Dzień dobry, niestety w podpoznańskich gminach nie ma czym oddychać w sezonie grzewczym. Wieczorem ciężko przewietrzyć pokoje. Smród.
Piotr
Podpisuję się pod petycją. Łukasz Bartoszewski
Łukasz
Czynne uprawnienie sportu na świeżym powietrzu zabiją to co w istocie najważniejsze zaciągając się dymem z pieców ,a koszty leczenia coraz droższe
TOMASZ