Petycja i wezwanie do skutecznej ochrony naszego zdrowia i życia przed niekontrolowaną emisją substancji niebezpiecznych przez zakłady przemysłowe na terenie miasta i gminy Skawina

Petycja i wezwanie do skutecznej ochrony naszego zdrowia i życia przed niekontrolowaną emisją substancji niebezpiecznych przez zakłady przemysłowe na terenie miasta i gminy Skawina

do Ministra Środowiska, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego, Radnych Powiatu Krakowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Radnych Miasta i Gminy Skawina

Petycja i wezwanie do skutecznej ochrony naszego zdrowia i życia przed niekontrolowaną emisją substancji niebezpiecznych przez zakłady przemysłowe na terenie miasta i gminy Skawina

My, Mieszkanki i Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina, wzywamy przedstawicieli władz Państwowych, Regionalnych i Lokalnych do podjęcia natychmiastowych działań, by chronić nasze zdrowie i życie przed niebezpiecznymi substancjami,  emitowanymi na terenie naszego Miasta i Gminy od wielu lat przez zakłady przemysłowe. Nasza petycja powodowana jest brakiem jakiejkolwiek praktycznej kontroli emisji substancji niebezpiecznych do powietrza oraz opinią Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (w załączeniu), potwierdzającą obecność bardzo niebezpiecznych substancji w dławiącym chemicznym fetorze, który spowija nasze Miasto i Gminę.

Wzywamy do natychmiastowego podjęcia następujących działań:

1. PILNEGO przeglądu ekologicznego decyzji środowiskowych oraz faktycznej emisji ze wszystkich zakładów na terenie MiG Skawina, rozpoczynając od tych, co do których wydane zostały pozwolenia na emisję substancji niebezpiecznych, oraz zmuszenia zakładów do natychmiastowej, pełnej hermetyzacji procesów technologicznych.

 

2. PILNEGO wprowadzenia stałego monitoringu niebezpiecznych substancji w powietrzu na terenie osiedli ludzkich w MiG Skawina oraz zmuszenia zakładów do stałego monitoringu zanieczyszczeń na emiterach, wewnątrz i wokół zakładów, w czasie rzeczywistym, oraz publikacji tych pomiarów.

 

3. PILNEGO powołania grupy eksperckiej, składającej się m.in. z przedstawicieli instytucji kontrolnych oraz ośrodków naukowych, do przeprowadzenia kompleksowej analizy wpływu emitowanych substancji na zdrowie i życie pracowników i mieszkańców, szczególnie tych z osiedli wokół zakładów, z uwagi na niepokojące doniesienia o wysokiej zachorowalności na nowotwory w tych rejonach Skawiny.

 

4. NATYCHMIASTOWEGO ustanowienia zakazu lokowania nowych zakładów przemysłowych trwale negatywnie oddziałujących na środowisko w MiG Skawinie, ze względu na przesyt przemysłowy spowodowany lokalizacją kilkudziesięciu takich zakładów w jednej Gminie (np. przez stosowne zmiany w MPZP) oraz opracowania strategii rozwoju MiG w oparciu o inwestycje neutralne dla środowiska.

1 060 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram, bo tam mieszkają moich rodziców i jeżdżę do nich i aż się boję ze tam zatruwają mi niezdrowo powietrze.
Monika
Popieram!!
Anna
Nie trujcie nas
Elżbieta
Popieram
Teresa
Popieram
Aleksandra