Petycja

Petycja

do władz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim

Petycja do władz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim

My, mieszkańcy Oświęcimia, Chełmka, Kęt, Brzeszcz oraz sąsiednich gmin, zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie znacznie bardziej zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w zarządzanych przez Państwa gminach.
Statystyki pokazują, że skala działań mająca na celu poprawę jakości powietrza w Państwa gminach jest niewielka. W latach 2017 w Oświęcimiu i gminach otaczających zostało wymienionych jedynie 178 z około 8 500 kotłów i pieców na węgiel i drewno, a więc zaledwie 2,09%! Przy takim tempie wymiany będą one zatruwać powietrze Oświęcimia i okolicy przez kolejne 47 lat. Świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej i konieczności wymiany kotłów do końca 2022 roku jest bardzo niska, a skala działań informujących o obowiązujących przepisach antysmogowych na szerszą skalę jest niewystarczająca. Brakuje też skutecznego systemu kontroli palenisk pod kątem nie tylko spalania odpadów, ale też przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.
Żeby wiedzieć, jak jest źle, nie trzeba jednak zaglądać do statystyk - wystarczy wieczorem wybrać się na spacer. Powietrze, którym oddychamy jest jednym z najgorszych w Małopolsce i Europie, co potwierdzają pomiary kontrolne przeprowadzone w ostatnich latach przez WIOŚ w Kętach, Brzeszczach i Oświęcimiu.
Głównym źródłem zmierzonych zanieczyszczeń powietrza są przestarzałe kotły na węgiel lub drewno. Większość z nich to kotły zasypowe, bezklasowe, tzw. „kopciuchy”, które emitują do powietrza ogromne ilości pyłów czy rakotwórczego benzo[a]pirenu. To one są najważniejszym powodem tego, że ponad 98% mieszkańców naszego regionu oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu (PM2.5) przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze gorzej wygląda zanieczyszczenie rakotwórczym benzo[a]pirenem – jego średnioroczny poziom jest wielokrotnie wyższy niż norma.
W związku z tym domagamy się nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Państwa gminach, w tym szczególnie:
- wprowadzenia zakazu montażu emisyjnych źródeł ciepła w nowo budowanych i przebudowywanych domach;
- przyspieszenia nakazu wymiany kotłów o rok, czyli do końca 2021 roku i pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na ten cel;
- pozyskanie stacji automatycznego monitoringu powietrza zlokalizowanej w Oświęcimiu, wpiętej do systemy GIOŚ w celu alarmowania mieszkańców o zagrożeniach;
- stworzenia skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie najmłodszych i najstarszych mieszkańców - podejmowanych do czasu, aż powietrze będzie czyste;
- budowy świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i informowania o obowiązku wymiany kotłów, a także karach jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń,
- stworzenia efektywnego systemu kontroli palenisk przez cały rok
 
Oświęcimski Alarm Smogowy
Chełmecki Alarm Smogowy
Brzeszcze Bez Smogu

1 042 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram
Patryk
?
Edyta
Popieram szczególnie eliminacje tzw "kopciuchow"
Joanna
chcę oddychać w okolicach Oświęcimia!!!
Waldemar
Jako mieszkanka Kotliny Oświęcimskiej, niemal codziennie muszę się liczyć z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenie powietrza. Mając na względzie własne zdrowie, często utrudnia to codzienne funkcjonowanie. Co więcej, naraża na dodatkowe koszty, związane choćby z koniecznością zakupu do domu oczyszczacza powietrza. Ponieważ dotychczasowe przepisy nie przyniosły zauważalnej poprawy jakości powietrza, popieram podjęcie dalszych działań w tym temacie.
Anna